1 czerwca – Dzień bez alkoholu

jak przestac pic

 

1 czerwca
Sejm w 24 maja 2006 r. przyjął uchwałę o ustanowieniu 1 czerwca – Dnia Dziecka – dniem bez alkoholu. Za uchwałą głosowało 302 posłów. Przeciw było 13, 42 wstrzymało się od głosu.

Posłowie zwrócili się do sprzedawców o zaniechanie dystrybucji napojów alkoholowych w dniu 1 czerwca. Wezwali także Polaków, by tego dnia powstrzymali się od spożycia takich trunków.

„Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ze względu na szczególną wymowę Międzynarodowego Dnia Dziecka wzywa rząd oraz jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia wszelkich działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmniejszenia dostępności do alkoholu w dniu 1 czerwca” – napisano w uchwale.

W uzasadnieniu projektu uchwały posłowie podkreślili, że w Polsce ponad 2 miliony dzieci żyje w rodzinach, które mają problemy alkoholowe. Intencją parlamentarzystów jest zatem, by chociaż z okazji swojego święta dzieci te mogły cieszyć się towarzystwem rodziców, którzy nie będą pod wpływem alkoholu.

 

Święto ustanowione przez rząd RP w 2006 roku, obchodzone w Polsce w Dzień Dziecka. Zgodnie z zapisem w ustawie, w dzień ten zachęca się do „podjęcia wszelkich działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmniejszenia dostępności do alkoholu”. Inne rodzime inicjatywy mające na celu walkę z alkoholizmem i promowanie abstynencji to sierpień jako miesiąc trzeźwości oraz Dzień Trzeźwości obchodzony w poniedziałek poprzedzający Wielkanoc. Trudno polemizować z zasadnością tych akcji. Szacuje się, że blisko 5 milionów Polaków nadużywa alkoholu, a nawet 900 tysięcy jest uzależnionych i wymaga specjalistycznego leczenia. Prawdziwe społeczne spustoszenie sieje alkohol w rękach młodych ludzi – alkoholowa inicjacja następuje u młodzieży coraz wcześniej. Z roku na rok zmienia się jednak kultura i struktura picia. Podczas gdy jeszcze kilkadziesiąt lat temu znakomitą większością wypijanego przez Polaków alkoholu była wódka, dziś najpopularniejszym trunkiem jest piwo. Stopniowo, acz powoli rośnie również spożycie wina, co może sygnalizować przemiany w świadomości społecznej Polaków i ich stosunku do alkoholu. Trudno jednak mówić o sukcesie, skoro każdego roku na świecie mamy do czynienia z zatrważającą liczbą 2,5 miliona zgonów spowodowanych przez alkohol.

Dodaj komentarz