1 czerwiec – Dzień bez alkoholu

Sejm RP w dniu 24 maja 2006 r. przyjął uchwałę o ustanowieniu 1 czerwca – Dnia Dziecka – dniem bez alkoholu. Za uchwałą głosowało 302 posłów. Przeciw było 13, 42 wstrzymało się od głosu.

Posłowie zwrócili się do sprzedawców o zaniechanie dystrybucji napojów alkoholowych w dniu 1 czerwca. Wezwali także Polaków, by tego dnia powstrzymali się od spożycia takich trunków.

„Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ze względu na szczególną wymowę Międzynarodowego Dnia Dziecka wzywa rząd oraz jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia wszelkich działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmniejszenia dostępności do alkoholu w dniu 1 czerwca” – napisano w uchwale.

W uzasadnieniu projektu uchwały posłowie podkreślili, że w Polsce ponad 2 miliony dzieci żyje w rodzinach, które mają problemy alkoholowe. Intencją parlamentarzystów jest zatem, by chociaż z okazji swojego święta dzieci te mogły cieszyć się towarzystwem rodziców, którzy nie będą pod wpływem alkoholu.

M20060390

Dodaj komentarz