Currently browsing

Październik 16, 2015

Poniedziałkowe warsztaty w Klubie Abstynenta

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH: rozwojem osobistym, poznawaniem i rozumieniem siebie, doskonaleniem umiejętności porozumiewania się z innymi ludźmi, …