Currently browsing

Styczeń 2016

Medytacje 24 godziny na dobę (styczeń)

Każdego dnia czytający „Medytacje 24 godziny na dobę” dostają obszerne wskazówki dla swego zdrowienia. Postanowiliśmy codziennie cytować jedno z ważnych zdań. „Medytacje …

1 Forum Absolwentów w ZLO za nami

1. FORUM ABSOLWENTÓW ZA NAMI AKUMULATORY ZOSTAŁY NAŁADOWANE NA KOLEJNY MIESIĄC!!! 2 stycznia 2016 r. w ZLO w Czarnym Borze zjawili się …