Currently browsing

Lipiec 2016

Studium Promocji Zdrowia i Trzeźwości

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Czarnym Borze oraz Dział Profilaktyki Uzależnień Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego …

Medytacje 24 godziny na dobę (lipiec)

„Medytacje 24 godziny na dobę” 01.07.2016 r. „Minione dwadzieścia cztery godziny niezmiennie dowodzą, że zachowanie trzeźwości nie jest ani tak trudne, ani …