Medytacje 24 godziny na dobę (maj)

MEDYTACJE MAJ

IMAG4472

 

„Medytacje 24 godziny na dobę”

01.05.2016 r.

„Nawet jeśli efekty niesionej przez nas pomocy nie są natychmiastowe, wierzmy, że posiane ziarno kiedyś być może zakiełkuje; jakże brzemienne w skutki bywa niekiedy jedno nasze słowo!”

 

02.05.2016 r.

„Alkoholicy bowiem bardzo łatwo wpadają w przesadę: za dużo piją, ciągle się czymś martwią, poirytowani gonią na łeb na szyję itp.”

 

03.05.2016 r.

„Muszę przezwyciężyć samego siebie, jeśli pragnę szczerze wybaczyć tym, którzy mnie kiedyś zranili i skrzywdzili.”

 

04.05.2016 r.

„Wzrost i rozwój duchowy są pracą na całe życie.”

 

05.05.2016 r.

„Choć od dłuższego czasu zachowuję trzeźwość, wcale nie jestem wolny od starego nawyku chełpienia się własnymi rzekomymi zaletami, możliwościami i powiązaniami.”

 

06.05.2016 r.

„Pijaństwo idzie w parze z przesadnie wysokim mniemaniem o sobie i oba te zjawiska wzajemnie się podsycają.”

 

07.05.2016 r.

„Na całym świecie nie ma chyba takiej wspólnoty, która mogłaby się równać z AA.”

 

08.05.2016 r.

„Dopóki przepełnia mnie wdzięczność, dopóty trwać będę w trzeźwości.”

 

09.05.2016 r.

„Odstawienie alkoholu i zachowanie abstynencji jest na początku bardzo wyczerpującym wysiłkiem.”

 

10.05.2016 r.

„W czasach, gdy oddawałem się nałogowi, uczucie lojalności było mi zupełnie obce.”

 

 

11.05.2016 r.

„Gdy ogarnia mnie pokusa napicia się, tłumaczę sobie, że sięgając po pierwszy kieliszek, poniekąd zdradziłbym swoich najwierniejszych przyjaciół.”

 

12.05.2016 r.

„Wyzbądź się zwątpienia, lęku i urazy.”

 

13.05.2016 r.

„W AA znajdujemy braterstwo, wyzwolenie i siłę- to potężny oręż, zdolny bez walki rozbroić wroga, jakim jest dla nas alkohol: przestajemy wierzyć w jego „magiczną moc”; przestajemy go potrzebować; tracimy motywację i komfort picia.”

 

14.05.2016 r.

„Raj w istocie znajduje się w tobie.”

 

15.05.2016 r.

„Jeśli nade wszystko szukasz prawości i sprawiedliwości, wszystko inne będzie ci dane.”

 

16.05.2016 r.

„Czy w swoim stosunku do innych alkoholików przypominam kapłana i lewitę czy też dobrego Samarytanina?”

 

17.05.2016 r.

„Muszę nieustannie przygotowywać się do zmian na lepsze – na tym polega sens naszego życia na ziemskim padole.”

 

18.05.2016 r.

„Wiara uchroni cię od trosk, uchroni cię od zgryzot i rozpaczy; przyniesie ci spokój, jakiego niepodobna ogarnąć rozumem; natchnie cię nową, życiodajną mocą.”

 

19.05.2016 r.

„Trudno wyobrazić sobie mityng, na którym nieczego nie można by doświadczyć lub nauczyć się.”

 

20.05.2016 r.

„Jedno nasze słowo może się czasem okazać przełomowe dla czyjegoś losu.”

 

21.05.2016 r.

„Jedną z najwspanialszych właściwości Wspólnoty jest możliwość dzielenia się – im bardziej dzielisz się z innymi, tym wiece sam posiadasz.”

 

22.05.2016 r.

„Dzielenie się doświadczeniem umożliwia identyfikację, która zarówno mówiącym, jak i słuchającym przynosi wiele korzyści.”

 

23.05.2016 r.

„Jeśli zaniedbam codzienne drobne powinności, prędzej czy później doprowadzę do sytuacji kryzysowej.”

 

24.05.2016 r.

„Ze wszystkich sił winienem starać się pomagać innym.”

 

25.05.2016 r.

„Pamięta, że pomoc, jaką możesz nieść ludziom, niemal nie zna granic.”

 

26.05.2016 r.

„By nie przegrać swego życia, sumiennie stosuj w nim wszystkie zasady duchowości.”

 

27.05.2016 r.

„Systematycznie kontynuowane wsparcie może się przerodzić w owocne sponsorowanie.”

 

28.05.2016 r.

„Niepowtarzalność wszystkich członków ruchu AA polega na tym, że zaznawszy straszliwego bólu, upodlenia i klęski, czynią oni ze swej choroby narzędzie pomocy.”

 

29.05.2016 r.

„Nasza wyjątkowa przydatność bierze się z tego, że – na swoje szczęście czy nieszczęście – jesteśmy alkoholikami.”

 

 

 

30.05.2016 r.

„Prawdę mówiąc, moje uczestnictwo w AA poczytuję sobie za zaszczyt; dlatego bez narzekań i ociągania się przyjmę przewidzianą dla mnie część obowiązków i odpowiedzialności.”

 

 

31.05.2016 r.

„Będę służył AA swoją uwagą, zapałem i ofiarnością, a nade wszystko – samym sobą.”

 

Dodaj komentarz