Medytacje 24 godziny na dobę (grudzień)

IMAG4234

„Medytacje 24 godziny na dobę”

01.12.2015 r.

„To, co dzieje się w naszym umyśle przed zapiciem, należy w dużej mierze do sfery podświadomości, która, być może, nigdy nie będzie całkowicie wolna od myśli o alkoholu.”

02.12.2015 r.

„Przynajmniej część z tego, co dzieje się w naszym umyśle przed zapiciem, przenika do świadomości.”

03.12.2015 r.

„Praca nad Programem AA to w dużej mierze trening samowiedzy, czujności i prawidłowego myślenia.”

04.12.2015 r.

„Pamiętaj o złu, jakie spotkało cię w życiu na skutek picia.”

05.12.2015 r.

„Tym, co w tobie najlepsze, dziel się z ludźmi, którzy najbardziej cię potrzebują i chętnie przyjmą twoją pomoc.”

06.12.2015 r.

„Bądź więc świadom, że pokusa może nadejść, i przygotowuj się na nią.”

07.12.2015 r.

„Kiedy ludzie wracają po zapiciu do Wspólnoty, kusi ich, żeby nie wspominać o swoim potknięciu.”

„Szczere opowiadanie o zapiciu to przejaw odwagi, uczciwości i lojalności wobec AA.”

08.12.2015 r.

„Od samego okresu abstynencji ważniejsza jest jakość twojego trzeźwienia.”

09.12.2015 r.

„Wszyscy czegoś poszukujemy, lecz niektórzy nie potrafią powiedzieć, czego właściwie oczekują od życia.”

10.12.2015 r.

„”Znieczulając się” alkoholem, przytępiamy w sobie również te pola wrażliwości, które odpowiedzialne są za naszą zdolność do nawiązywania prawidłowych, głębokich relacji międzyludzkich.”

11.12.2015 r.

„Lekarze widzą we Wspólnocie AA swego rodzaju terapię grupową.”

12.12.2015 r.

„Wzajemnie interesujemy się swoimi problemami życiowymi, wspieramy się i szczerze pragniemy nawzajem sobie służyć i pomagać.”

13.12.2015 r.

„Uczestnictwo we Wspólnocie wymaga więc ogromnej szczerości i otwartości, odrzucenia wszelkich barier i zahamowań.”

14.12.2015 r.

„Aby samemu skorzystać na Programie, trzeba przekazywać go innym – to jedna z podstawowych prawd AA, potwierdzona wieloletnim doświadczeniem.”

15.12.2015 r.

„Służenie sobą innym czyni ten świat lepszym.”

16.12.2015 r.

„Nie spędzaj na poszukiwaniu szczęścia – szczęście to naturalny rezultat godziwego życia.”

17.12.2015 r.

„Brak wiary to zmora współczesnego świata – ludzie tracą poczucie celu, sensu i znaczenia czegokolwiek.”

18.12.2015 r.

„Wiara to klucz do celu i sensu życia – bez niego czujemy się samotni i zagubieni.”

19.12.2015 r.

„Tylko ludzie mają możność świadomego wyboru.”

20.12.2015 r.

„Wystrzegaj się lęku jak zarazy.”

21.12.2015 r.

„Jeśli czuję, że wkroczyłem na nową drogę życia, mogę się podjąć wszystkiego i wszystkiemu sprostać.”

22.12.2015 r.

„patrząc wstecz na nasze dawne „dokonania”, dochodzimy do wniosku, że nasze życie było do niczego, ponieważ do niczego byliśmy my sami: problem tkwił w nas, a nie w życiu jako takim.”

23.12.2015 r.

„Świat złudzeń, iluzji na dobre pozostawiliśmy za sobą.”

24.12.2015 r.

„Naszą przeszłością nie zapracowaliśmy sobie bowiem na przychylny los, jaki stał się naszym udziałem.”

25.12.2015 r.

„Wielu alkoholików powie dziś zapewne tak: ‚Moje tegoroczne święta są bardzo szczęśliwe’.”

26.12.2015 r.

„Świadomość, że jestem potrzebny i użyteczny, napawa mnie radością i satysfakcją.”

27.12.2015 r.

„Mój rozwój przebiega powoli, etapami, ale dokonuje się nieprzerwanie, mimo licznych błędów, potknięć, upadków i opóźnień.”

28.12.2015 r.

„Zmierzam we właściwą stronę i odczuwam to całym swym jestestwem.”

29.12.2015 r.

„Działajmy dla dobra innych i ciągle się doskonalmy.”

30.12.2015 r.

„W każdej możliwości działania na rzecz Wspólnoty ujrzę wyzwanie dla siebie i zrobię wszystko co w mojej mocy, aby mu sprostać najlepiej, jak potrafię.”

31.12.2015 r.

„Będę lojalny w moim uczestnictwie, hojny w dawaniu powściągliwy w krytyce, twórczy w propozycjach i pełen miłości w stosunkach z ludźmi.”IMAG4234

Dodaj komentarz