Medytacje 24 godziny na dobę (kwiecień)

„Medytacje 24 godziny na dobę”

01.04.2015 r.

„Czy od kiedy jestem w AA, uczę się być szczery i uczciwy?”

02.04.2015 r.

„Czy od kiedy jestem w AA, uczę się kochać rodzinę i okazywać życzliwe zainteresowanie przyjaciołom?”

03.04.2015 r.

„Przydatność i ofiarność to podstawowe mierniki naszej prawdziwej wartości.”

04.04.2015 r.

„Drugiemu człowiekowi możesz pomóc tylko pod warunkiem, że go naprawdę rozumiesz.”

05.04.2015 r.

„Zdrowe powściągnięcie własnego ego możliwe jest dzięki zjednoczeniu się w przyjaźni, modlitwie i wspólnym wysiłku.”

06.04.2015 r.

„Człowiek chory na alkoholizm nie zdoła uwolnić się od nałogu, jeśli nie zacznie rozwiązywać nękających go problemów osobowości.”

07.04.2015 r.

„Panujące w AA zrozumienie i współdziałanie pozwalają alkoholikom przyjść do siebie i opamiętać się.”

08.04.2015 r.

„Daj się poznać po zaletach, które charakteryzować powinny każdego, kto szczerze i głęboko wierzy: po uczciwości, prostolinijności, bezinteresowności, miłości, wdzięczności i pokorze.”

09.04.2015 r.

„Trzeźwiejący alkoholicy uczą się bardziej zważać na dobro bliźnich niż na własne potrzeby i zachcianki, starają się nieść pomoc, nawiązują nowe znajomości i przyjaźnie, dzięki czemu przestają się czuć samotni.”

10.04.2015 r.

„Rzec by można, że spotykając na swej drodze Wspólnotę, trafiłem do nowego świata – świata trzeźwości: świata spokoju, szczęścia i pogody ducha.”

11.04.2015 r.

„Błędne koło alkoholizmu polega na tym, że pierwszy kieliszek, prędzej czy później, uruchamia ciąg – nie mogąc przestać, pijesz aż do upadłego.”

12.04.2015 r.

„W trzeźwym życiu może mnie spotkać wiele dobrego; zaznam w nim niejednej przyjemności, odniosę rozmaite korzyści.”

13.04.2015 r.

„Postaram się, by moja na tym świecie obecność uczyniła go lepszym i szczęśliwszym.”

14.04.2015 r.

„Równowaga zapewni mi siłę, jakiej potrzebuję do prawidłowego współistnienia z innymi.”

15.04.2015 r.

„Trzeba, ażebym w zmiennych kolejach losu zachował spokój i pogodę ducha.”

16.04.2015 r.

„Służąc sobą innym, daję wyraz mojej miłości do ludzi.”

17.04.2015 r.

„Ilekroć idziemy na miting, odmawiamy modlitwę lub oddajemy się porannej medytacji, tylekroć wpłacamy składkę na nasze ubezpieczenie przed sięgnięciem po pierwszy kieliszek.”

18.04.2015 r.

„Czy doświadczenia pijackiej przeszłości nauczyły mnie, że od życia otrzymuję zazwyczaj to, co sam w nie wnoszę?”

19.04.2015 r.

„Od kiedy zacząłem godziwie i na trzeźwo uczestniczyć w życiu, mój los przynosi mi w zamian wiele dobrego.”

20.04.2015 r.

„Człowiek ma wolną wolę i może dokonać wyboru – w tym sensie jest kapitanem własnej duszy; wybiera pomiędzy dobrem i złem.”

21.04.2015 r.

„Po jakimś czasie przynależności do AA przekonujemy się, że aby wytrwać w trzeźwości, musimy rozwijać w sobie pokorę.”

22.04.2015 r.

„Dlatego najbardziej przekonującym elementem Wspólnoty są ci, którzy z zakłamanych i nieodpowiedzialnych pijaków przeobrazili się pod jej wpływem w uczciwych, dojrzałych, godnych zaufania ludzi.”

23.04.2015 r.

„Do AA wciąż trafiają ludzie zniszczeni i zniewoleni alkoholem, ci, których medycyna uznała za przypadki beznadziejne; oni sami też zresztą przyznają, że wobec swego problemu czują się całkowicie bezradni.”

24.04.2015 r.

„Doświadczenie wykazuje, że my, alkoholicy, nie potrafimy przestać pić i wytrwać w trzeźwości za pomocą siły woli: wielokroć tego próbowaliśmy i wielokroć ponosiliśmy porażkę.”

25.04.2015 r.

„W skuteczność ruchu AA wierzę nie dlatego, że o niej słyszałem lub czytałem, tylko dlatego, że na własne oczy widzę, jak dzięki Wspólnocie ludzie powracają do zdrowia i zachowują trzeźwość.”

26.04.2015 r.

„Nasza siła woli jest bezużyteczna wobec potęgi alkoholu; wystarczy jeden kieliszek i już po nas.”

27.04.2015 r.

„Przepełnia nas optymizm, czujemy się pogodzeni ze sobą i ze światem.”

28.04.2015 r.

„Uwolnienie się od obsesji alkoholu napawa nas taką radością i satysfakcją, że nareszcie zaczynamy działać konstruktywnie: systematycznie uczęszczamy na mitingi, wspieramy innych trzeźwiejących alkoholików, niesiemy posłanie tym, którzy wciąż jeszcze cierpią.”

29.04.2015 r.

„Program AA jest programem nadziei, wiary i miłosierdzia.”

30.04.2015 r.

„Program AA to program wiary, gdyż trafiwszy do Wspólnoty, przekonujemy się, że aby wytrzeźwieć, musimy uwierzyć w istnienie Siły Większej od nas samych.”

Dodaj komentarz