Medytacje 24 godziny na dobę (maj)

„Medytacje 24 godziny na dobę”

01.05.2015 r.

„Program AA to program miłosierdzia, gdyż opiera się on na przepełnionym współczuciem czynieniem dobra.”

02.05.2015 r.

„Odstawienie kieliszka zwiększyło nasze szanse cieszenia się życiem jeszcze przez jakiś czas.”

03.05.2015 r.

„AA uczy nas, byśmy wystrzegali się wszelkiej przesady i niczym się zbytnio nie przejmowali; uczymy się odprężać i „być na luzie”; przestajemy daremnie zamartwiać się przeszłością i przyszłością; uwalniamy się od urazy, nienawiści i złości; zamiast ludzi osądzać i krytykować, staramy się im pomagać.”

04.05.2015 r.

„Kiedy piłem, zawsze usiłowałem zrobić z siebie Nie Byle Kogo.”

05.05.2015 r.

„Gdy piłem, popisywałem się i przechwalałem, tak by ludzie uznawali mnie za osobę o wyrobionej pozycji i wielu znaczących znajomościach.”

06.05.2015 r.

„Aby zachować trzeźwość, winienem więc rozwijać w sobie pokorę.”

07.05.2015 r.

„By zachować trzeźwość, winniśmy kultywować w sobie postawę pełną wdzięczności.”

08.05.2015 r.

„Jestem wdzięczny za to, że poznałem Program, dzięki któremu mogę zachować trzeźwość.”

09.05.2015 r.

„Kiedy piliśmy, nie byliśmy w stanie nad sobą panować, nie kontrolowaliśmy własnych motywacji i poczynań, nie byliśmy też zdolni do wyrzeczenia się czegokolwiek. ”

10.05.2015 r.

„Cisza i spokój sprzyjają dobru; pośpiech, zgiełk i niepokój mogą je zniszczyć.”

11.05.2015 r.

„Przykładem i wsparciem najbardziej winni nam służyć ci, którzy sumiennie i uczciwie realizują w życiu zasady Programu.”

12.05.2015 r.

„Przepełniony spokojem i nadzieją, dzielnie stawiaj czoło nadchodzącym dniom.”

13.05.2015 r.

„Nie musimy już mocować się z butelką – obsesja opuszcza nas jakby samoistnie.”

14.05.2015 r.

„Odstawiwszy alkohol, zaczynamy czerpać radość i korzyść z przynależności do AA: dzięki naszym nowym przyjaciołom przestajemy się czuć samotni; odnowa wspólnoty rodzinnej napawa nas głębokim szczęściem; nowy sposób postrzegania rzeczywistości pozwala nam uwolnić się od wielu zmartwień i komplikacji; niosąc pomoc innym, konstruktywnie ukierunkowujemy naszą energię.”

15.05.2015 r.

„Program AA to program na całe życie; pracę nad nim rozpoczynasz od przezwyciężania nałogu, a następnie, wraz z przerabianiem kroków odkrywasz coraz to nowe możliwości rozwoju, który czyni twe życie twórczym.”

16.05.2015 r.

„Modlitwa dokonuje cudu odmiany.”

17.05.2015 r.

„Uczestnik ruchu AA, który wspomaga innych uzależnionych przypomina swoim zachowaniem dobrego Samarytanina.”

18.05.2015 r.

„Niesienie pomocy umacnia naszą własną trzeźwość”

19.05.2015 r.

„Każdy miting w taki czy inny sposób czyni nas ludźmi silniejszymi, mądrzejszymi i wrażliwszymi niż dotychczas.”

20.05.2015 r.

„Im więcej z siebie dajesz, tym więcej otrzymujesz.”

21.05.2015 r.

„Trafiwszy do AA, natychmiast wyczuliśmy panującą tu atmosferę wspólnoty, szczerości i otwartości”

22.05.2015 r.

„Zrzucając z serca ciężar rozmaitych „sekretów”, przyśpieszamy też proces zdrowienia.”

23.05.2015 r.

„Dwunasty Krok Programu, mówiący o niesieniu posłania, zawiera w sobie pięć elementów: ufność, wyznanie, pewność, zmianę i wsparcie.”

24.05.2015 r.

„Nigdy nie wolno mi twierdzić, że mam jedynie tyle sił, ile sam potrzebuję.”

25.05.2015 r.

„Nigdy nie poddawaj się tylko dlatego, że jakieś przedsięwzięcie zdaje się wykraczać poza zasięg twoich możliwości.”

26.05.2015 r.

„Zachodzącej w tobie przemianie wewnętrznej dawaj wyraz swoim postępowaniem – świat z pewnością ową zmianę zauważy.”

27.05.2015 r.

„Winniśmy wciąż służyć wsparciem naszym „podopiecznym”, gdy zaczną stawiać pierwsze kroki na nowej drodze życia i zachęcać ich, żeby jak najczęściej uczęszczać na mitingi.”

28.05.2015 r.

„We Wspólnocie przekonujemy się, że w pewnym sensie nasza choroba jest swego rodzaju darem: jako alkoholicy możemy bardzo przydać się ludziom, albowiem dysponujemy wiedzą i doświadczeniem, które pozostają niedostępne dla osób nieuzależnionych, co czyni nas zdolnymi do skutecznego przychodzenia z pomocą.”

29.05.2015 r.

„Jeśli chcemy być naprawdę pożyteczni, swój ból, upodlenie i klęskę obróćmy w dobro.”

30.05.2015 r.

„Jestem jednym z wielu; jestem jedyny i niepowtarzalny, ale jednocześnie jestem członkiem i częścią Wspólnoty.”

31.05.2015 r.

„Będę lojalny w działaniu, hojny w dawaniu, łagodny w wyrażaniu opinii, twórczy w podsuwaniu pomysłów, otwarty, szczery i przepełniony miłością do ludzi.”

Dodaj komentarz