Medytacje 24 godziny na dobę (marzec)

Każdego dnia czytający „Medytacje 24 godziny na dobę” dostają obszerne wskazówki dla swego zdrowienia. Postanowiliśmy codziennie cytować jedno z ważnych zdań.

01.03.2015 r.

„Abym mógł wzrastać i rozwijać się duchowo, potrzebny jest nieprzerwany wysiłek.”

02.03.2015 r.

„Lata naszej pijackiej „kariery” dowiodły, że silna wola nie wystarczy, żeby przestać pić: okazało się, że wobec potęgi alkoholu jesteśmy zupełnie bezbronni.”

03.03.2015 r.

„Postaram się, by moje nowe życie przebiegało pod znakiem wzrostu i rozwoju.”

04.03.2015 r.

„Zaczynamy cieszyć się szczęściem, spokojem i pogodą ducha.”

05.03.2015 r.

„Kwestię zdrowienia traktujmy więc poważnie, ale również z prostotą i spokojem; gdy dar trzeźwienia stanie się naszym udziałem, przyjmijmy go z wdzięcznością.”

06.03.2015 r.

„Zaprzestanie picia nie jest więc właściwie naszą osobistą zasługą, jako że nie dokonujemy tego za pomocą siły woli – nie ma tu miejsca na przechwałki i samouwielbienie.”

07.03.2015 r.

„Każdego dnia winienem przygotowywać się wewnętrznie do czekających mnie zadań przez kultywowanie własnego rozwoju duchowego i wspieranie w tym innych.”

08.03.2015 r.

„Winniśmy zmieniać nasz sposób myślenia – z „pijanego” przestawiać się na trzeźwe.”

09.03.2015 r.

„Największą wartość nadaje życiu uczciwość, prostolinijność, bezinteresowność i miłość.”

10.03.2015 r.

„Naszą wiarę umacniamy także przez pracę z innymi alkoholikami, przekonujemy się wówczas o własnej bezsilności wobec ich choroby – jedyne, co możemy dla nich zrobić, to podzielić się z nimi własnym doświadczeniem zdrowienia.”

11.03.2015 r.

„Gdy zachwyci nas piękno czyjegoś charakteru, pozostawia w nas tak niezatarte wrażenie, że często sami stajemy się odbiciem dobra, szlachetności i dojrzałości.”

12.03.2015 r.

„Chora, zniewolona nałogiem część ciebie nie jest twoim prawdziwym „ja”, twoja prawdziwa osobowość dąży do zdrowia i trzeźwości, pragnie godności i szacunku.”

13.03.2015 r.

„Odcięliśmy się od zakłamanego, skazanego na picie „ja” i trzeźwiejąc, odkrywamy swoje prawdziwe oblicze.”

14.03.2015 r.

„Jeśli chodzi nam o to, czy kiedyś będziemy w stanie „normalnie” pić, odpowiedź brzmi: „Nie”.”

15.03.2015 r.

„My, alkoholicy, kręciliśmy się w kółko na rozpędzonej karuzeli, nie potrafiąc z niej zsiąść; było to swego rodzaju piekło na ziemi.”

Dodaj komentarz