Medytacje 24 godziny na dobę (sierpień)

MEDYTACJE SIERPIEŃ

„Medytacje 24 godziny na dobę”.

01.08.2015 r.

„Program AA to przede wszystkim rezultat doświadczeń całych rzesz alkoholików, ale przy formułowaniu go odwołano się też do pomocy lekarzy, psychoterapeutów i duchownych”

02.08.2015 r.

„Cieszą nas wszelkie sukcesy odniesione na polu leczenia z alkoholizmu.”

03.08.2015 r.

„To, co oferujemy we Wspólnocie, jest poniekąd nieuchwytne, albowiem proponujemy wsparcie psychologiczne i rozwój duchowy, a nie pomoc materialną czy medyczną.”

04.08.2015 r.

„Aby alkoholicy mogli skorzystać na oferowany przez nas programie psychologiczno-duchowym, muszą wpierw być zdolni i gotowi go przyjąć.”

05.08.2015 r.

„Duchowym fundamentem Programu i Wspólnoty jest wiara w Siłę Większą od nas samych.”

06.08.2015 r.

„Psychologia szuka oparcia i dopełnienia w religii, gdyż, jak się okazuje, sama wiedza w życiu nie wystarcza: człowiek potrzebuje jakiejś większej od siebie siły, której mógłby zawierzyć – wiedza bez wiary jest jałowa i zdehumanizowana.”

07.08.2015 r.

„Program duchowo-psychologiczny, który proponujemy we Wspólnocie, jest wspaniały, przystępny i czyni cuda.”

08.08.2015 r.

„Zaglądamy od czasu do czasu do tzw. Wielkiej Księgi, wynajdując te bardziej znaczące fragmenty i starając się utrwalić je sobie w pamięci.”

09.08.2015 r.

„Jesteśmy uczuleni na alkohol – istnienia alergii dowodzi sposób, w jaki my, chroniczni alkoholicy, na niego reagujemy.”

10.08.2015 r.

„Wyposażeni w bogate doświadczenia oraz w wiedzę o sobie i naszej chorobie, z łatwością możemy pozyskać zaufanie innego alkoholika.”

11.08.2015 r.

„Kiedy alkoholicy nie piją, reagują na życie podobnie jak większość zwyczajnych ludzi.”

12.08.2015 r.

„W pewnym momencie życia nie pozostało nam już nic, jak tylko sięgnąć po zestaw prostych narzędzi duchowych ofiarowany nam przez Anonimowych Alkoholików.”

13.08.2015 r.

„W swoim czasie stajemy więc przed alternatywą: możemy albo dalej pogrążać się w nałogu, zakłamując siebie i wypierając świadomość naszej nieznośnej sytuacji, albo przyjąć i zaakceptować ofiarowaną nam pomoc duchową.”

14.08.2015 r.

„Lwią część naszej pijackiej „kariery” spędziliśmy na bezskutecznych próbach udowodnienia sobie i otoczeniu, że jesteśmy dokładnie tacy sami jak inni.”

15.08.2015 r.

„Pozbądźmy się wszelkich wątpliwości i zastrzeżeń, a także wszelkich złudzeń – nawet za sto lat nie będziemy „odporni” na działanie alkoholu.”

16.08.2015 r.

„Silna wola i samowiedza nie wypełnią „luk”, jakie powstają w umyśle alkoholika ogarniętego przymusem napicia się.”

17.08.2015 r.

„Komuś, kto uważa się za ateistę czy agnostyka, przeżycia duchowe wydają się czymś niemożliwym i wydumanym; ale dla alkoholika podobny światopogląd oznacza katastrofę.”

18.08.2015 r.

„Ci z nas, których charakteryzowały skłonności agnostyczne, szybko się przekonali, że porzucenie uprzedzeń i wyrażenie gotowości uwierzenie w Siłę Większą od nas samych daje natychmiastowe rezultaty, nawet jeśli owa Siła – zwana przez nas Bogiem – Pozostaje bliżej nieokreślona i niepojęta..”

19.08.2015 r.

„Ludziom, który mają w sobie wiarę, właściwe jest głębokie poczucie sensu życia.”

20.08.2015 r.

„Uwolnij się od wstydu, wyrzutów sumienia i pogardy dla siebie.”

21.08.2015 r.

„Wkraczając na nową drogę życia, masz szansę odciąć się od tego co stare i dokonać wielu zmian na lepsze.”

22.08.2015 r.

„Możesz zrobić dobry użytek ze swoich błędów, niepowodzeń, cierpieć i strat.”

23.08.2015 r.

„My, którzy przyjęliśmy proponowane w AA zasady życia, stajemy wobec konieczności przeprowadzenia „przeglądu” naszego charakteru, mającego na celu jego zdemaskowanie i pozbycie się wszystkiego, co przeszkadza nam twórczo i szczęśliwie żyć, a także hamuje nasz wzrost i rozwój.”

24.08.2015 r.

„Szczerze przyznawszy się do popełnionych przez siebie win, szkód i błędów, okazaliśmy gotowość do poprawy i zadośćuczynienia.”

25.08.2015 r.

„Tak to już w życiu bywa, że nieproszone troski, obawy i rozterki próbują go w tobie osłabić.”

26.08.2015 r.

„Prawa natury są niezmienne i aby utrzymać się przy życiu, trzeba ich przestrzegać.”

27.08.2015 r.

„Zróbmy co w naszej mocy, by naprawić popełnione w przeszłości błędy.”

28.08.2015 r.

„Trzeba, byśmy wzrastali i rozwijali się w zrozumieniu, osiągając coraz wyższy poziom „sprawności duchowej”.”

29.08.2015 r.

„Niechaj idea dobra i prawdy natchnie cię i uskrzydli.”

30.08.2015 r.

„Doświadczenie pokazuje, że nic tak skutecznie nie chroni przed zapiciem, jak ofiarna, wytężona praca z innymi alkoholikami.”

31.08.2015 r.

„Niosąc pomoc innym, wystrzegaj się oceniania, krytyki, nagany, pogardy.”

Dodaj komentarz