Medytacje 24 godziny na dobę (sierpień)

Każdego dnia czytający „Medytacje 24 godziny na dobę” dostają obszerne wskazówki dla swego zdrowienia. Postanowiliśmy codziennie „łowić” jedno ważne zdanie.

31.08.2014 r.

„Niosąc pomoc innym, wystrzegaj się oceniania, krytyki, nagany, pogardy.”

30.08.2014 r.

„Nieś posłanie tym, którzy wciąż jeszcze cierpią – możesz pomóc tam, gdzie inni są bezradni: możesz okazać współczucie, pozyskać zaufanie i zasiać ziarno nadziei.”

29.08.2014 r.

„Chwila medytacji wyciszy, oczyści i uwzniośli nasz umysł.”

28.08.2014 r.

„Pamiętajmy, że nie jesteśmy wyleczeni z alkoholizmu, a dla alkoholika samozadowolenie oznacza najczęściej katastrofę.”

27.08.2014 r.

„Zróbmy co w naszej mocy, by naprawić popełnione w przeszłości błędy.”

26.08.2014 r.

„Okazując zatwardziały egoizm, interesowność, wrogość i nieuczciwość, sprzeniewierzysz się w życiu podstawowym prawom duchowym i poniesiesz tego konsekwencje.”

25.08.2014 r.

„W obliczu nie sprzyjających okoliczności, na które nie masz wpływu, spróbuj zachować spokój i przeczekaj trudną sytuację aż do chwili, gdy twego ducha wzmocni nowy przypływ sił.”

24.08.2014 r.

„Szczerze przyznawszy się do popełnionych przez siebie win, szkód i błędów, okazaliśmy gotowość do poprawy i zadośćuczynienia.”

23.08.2014 r.

„Nigdy nie trać z oczu celu, do którego zmierzasz, a którym jest nowe, lepsze życie.”

22.08.2014 r.

„Ci z nas, którzy nie wracają do zdrowia, to ludzie z natury niezdolni do uczciwości wobec siebie samych.”

21.08.2014 r.

„Wkraczając na nową drogę życia, masz szansę odciąć się od tego co stare i dokonać wielu zmian na lepsze.”

20.08.2014 r.

„Wziąłeś kiedyś udział w wyścigu , który zwie się życiem – potknąłeś się i upadłeś, jednak znów dźwignąłeś się na nogi i wytrwale zmierzasz do mety.”

19.08.2014 r.

„Udziałem tych, którzy wierzą, staje się zupełna przemiana charakteru i sposobu życia.”

18.08.2014 r.

„Wiara – czy choćby gotowość do niej – to pierwszy krok na drodze we właściwym kierunku.”

17.08.2014 r.

„Komuś, kto uważa się za ateistę  czy agnostyka, przeżycia duchowe wydają się czymś niemożliwym i wydumanym, ale dla alkoholika podobny światopogląd oznacza katastrofę.”

16.08.2014 r.

„Nawet najlepsze rozeznanie w sytuacji, nie uczyni alkoholika zdolnym do zaprzestania picia.”

15.08.2014 r.

„Gdy już raz zostało się alkoholikiem, pozostaje się nim do końca życia.”

14.08.2014 r.

„Winniśmy się cieszyć życiem i pod każdym względem wciąż je ubogacać – dbając o zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe, czynimy je pełnym, radosnym, twórczym.”

13.08.2014 r.

„W swoim czasie stajemy więc przed alternatywą: możemy albo dalej pogrążać się w nałogu, zakłamując siebie i wypierając świadomość naszej nieznośnej sytuacji, albo przyjąć i zaakceptować ofiarowaną nam pomoc duchową.”

12.08.2014 r.

„Naprawdę możesz stać się nośnikiem dobra, a tym samym – świadkiem pozytywnych przemian.”

11.08.2014 r.

„Kiedy alkoholicy nie piją, reagują na życie podobnie jak większość zwyczajnych ludzi.”

10.08.2014 r.

„Znamy i rozumiemy trudy i cierpienia, jakie towarzyszą zawsze  próbom uwolnienia się od nałogu.”

09.08.2014 r.

„Nigdy już nie będziemy w stanie bezkarnie używać alkoholu w jakiejkolwiek postaci.”

08.08.2014 r.

„Uważaj jednak, byś nie popadł w przesadę: nie służy ci ani zbyt długie leniuchowanie, ani ciężka nieprzerwana praca – staraj się więc zachować równowagę.”

07.08.2014 r.

„Realizujemy w życiu cele, które czynią je godnym, szczęśliwym i pożytecznym.”

06.08.2014 r.

„Codziennie winieneś wzmacniać i uzupełniać siły twego ducha.”

05.08.2014 r.

„Użycza nam Ona (Siła Wyższa) sił potrzebnych do uzyskania trzeźwości i trwania w niej.”

04.08.2014 r.

„Nowicjusze potrzebują wsparcia i koleżeństwa innych alkoholików, którzy rozumieją ich problemy, ponieważ sami przeszli przez podobne doświadczenia.”

03.08.2014 r.

„Życiodajne oddziaływanie AA rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy pozwala na to biologiczna kondycja chorego na alkoholizm.”

02.08.2014 r.

„Wspólnota AA nie pozostaje w opozycji do medycyny, psychoterapii czy religii.”

01.08.2014 r.

„Nie próbujmy więc Dwunastu Kroków „poprawiać” ani „ulepszać”, zawierają one wszystko, co potrzebne jest do skutecznego okiełznania choroby.”

Dodaj komentarz