Medytacje 24 godziny na dobę (styczeń)

Każdego dnia czytający „Medytacje 24 godziny na dobę” dostają obszerne wskazówki dla swego zdrowienia. Postanowiliśmy codziennie cytować jedno z ważnych zdań.

„Medytacje 24 godziny na dobę”

01.01.2016 r.

„W nowym roku zamierzam żyć tylko jednym dniem – dniem dzisiejszym.”

02.01.2016 r.

„Muszę bezwarunkowo uznać własną bezsilność wobec alkoholu, który robił ze mną wszystko, co chciał.”

03.01.2016 r.

„W AA dowiedziałem się, na czym polega alkoholizm; na podstawie zdobytej tam wiedzy sam mogłem orzec, czy jestem chory.”

04.01.2016 r.

„Uwierzę w to, że porządek życia zmierza ku dobremu.”

05.01.2016 r.

„Nauczę się odprężać i wypoczywać.”

06.01.2016 r.

„Zachowanie abstynencji, połączone z trzeźwieniem, to najważniejsza rzecz w moim życiu.”

07.01.2016 r.

„Gdy ogarnie mnie pokusa, żeby się napić – co się czasem zdarza – powiem sobie tak:”Całe maje życie zależy od tego, czy wypiję pierwszy kieliszek”.”

08.01.2016 r.

„Wszyscy, którzy trafiają do AA, wiedzą z własnego, bolesnego doświadczenia, że nie powinni pić.”

09.01.2016 r.

„Wiarę w Boga i proszenie Go o pomoc uznawaliśmy za przejaw słabości, bezradności.”

10.01.2016 r.

„Wierzyliśmy, że potrafimy kierować naszym życiem, mimo że zamienialiśmy je w jeden wielki chaos.”

11.01.2016 r.

„Większość z nas, kiedy piła, myślała o niesieniu innym pomocy.”

12.01.2016 r.

„Im dłużej jesteśmy w AA, tym bardziej naturalny wydaje nam się nasz nowy sposób życia; poprzednie pijackie życie było przeciwne naturze.”

13.01.2016 r.

„Nasze rojenia o sobie i innych graniczyły z obłędem; doznawaliśmy postrzegającej degradacji psychicznej i emocjonalnej.”

14.01.2016 r.

„Wiemy już, że życie, jakie prowadzimy dzięki AA – oparte na trzeźwości, przyjaźni, wierze w Siłę Wyższą i wzajemnej pomocy – jest najbardziej naturalną i jedyną możliwą dla nas drogą.”

15.01.2016 r.

„Dwanaście Kroków to nasze życiowe drogowskazy: wskazują nam kierunek trzeźwego marszu.”

16.01.2016 r.

„Program AA to raczej droga budowania nowego życia a nie li tylko sposób na uwolnienie się od alkoholu.”

17.01.2016 r.

„Winniśmy pojawiać się na mityngach regularnie, dzielić się na nich swoim doświadczeniem i pomagać innym alkoholikom.”

18.01.2016 r.

„Budowanie nowego życia to proces powolny, lecz może on yć uwieńczony sukcesem, jeśli szczerze zastosujemy się do zaleceń Programu.”

19.01.2016 r.

„Na fundamencie trzeźwości możemy budować nowe życie – oparte na uczciwości, bezinteresowności, wierzę w Boga i miłości do ludzi.”

20.01.2016 r.

„My, członkowie Wspólnoty AA, mamy już za sobą kłamstwa, kace, wyrzuty sumienia i bezmyślne trwonienie pieniędzy.”

21.01.2016 r.

„Musimy uczyć się myśleć uczciwie i prostolinijnie – zmienić nasze chore myślenie na myślenie trzeźwe.”

22.01.2016 r.

„By zachwycać się życiem i uczestniczyć w nim, nie potrzebujesz żadnego „sztucznego napędu”.”

23.01.2016 r.

„Alkoholicy to ludzie, których nałóg zapędza w ślepy zaułek życia.”

24.01.2016 r.

„Ci alkoholicy, którzy żyją w ślepym zaułku, nie potrafią zdobyć się na szczerość wobec siebie i innych.”

25.01.2016 r.

„Gdy trafił nam się trudny dzień lub kiedy pokłóciliśmy się w domu, albo jeśli coś układało się nie po naszej myśli, próbowaliśmy kieliszkiem poprawić sobie samopoczucie.”

26.01.2016 r.

„Im bardziej pogrążyliśmy się w chorobie, tym bardziej fatalne skutki picia brały górę nad chwilową ulgą i przyjemnością.”

27.01.2016 r.

„Alkoholicy dźwigają na swych barkach wiele strasznych ciężarów.”

28.01.2016 r.

„Sami skazywaliśmy się na te straszliwe tortury: pulsujące bóle głowy, trzęsienie i drgawki, na przemian zimne i gorące poty, no i nerwy w strzępach.”

29.01.2016 r.

„Nie jestem zdany na przypadek ani na łaskę losu: zostałem wprowadzony na pisaną mi drogę i krocząc nią, przebudowuję swoje życie.”

30.01.2016 r.

„Picie odgradza cię od ludzi i Boga – jeden z najprzykrzejszych skutków picia to samotność.”

31.01.2016 r.

„Trzeźwe życie jest życiem szczęśliwym, albowiem, odsuwamy od siebie samotność i wyrzuty sumienia.”IMAG4472

Dodaj komentarz