Medytacje 24 godziny na dobę (styczeń)

Każdego dnia czytający „Medytacje 24 godziny na dobę” dostają obszerne wskazówki dla swego zdrowienia. Postanowiliśmy codziennie „łowić” jedno ważne zdanie.

31 .01.2015 r.

„Trzeźwe życie jest życiem szczęśliwym, albowiem odsuwając alkohol, odsuwamy od siebie samotność i wyrzuty sumienia.”

30.01.2015 r.

„Pijackie życie nie jest życiem szczęśliwym.”

29.01.2015 r.

„My, alkoholicy, nabawiliśmy się swego rodzaju „garbu” od ciągłego dźwigania ciężarów, jakie spadały na nas wskutek picia.”

28.01.2015 r.

„Sami skazywaliśmy się na straszliwe tortury: pulsujące bóle głowy, trzęsienie i drgawki, na przemian zimne i gorące poty, no i nerwy w strzępach…”

27.01.2015 r.

„By zaspokoić obsesję picia, cały czas musieliśmy uciekać się do oszustwa – wobec siebie i innych.”

26.01.2015 r.

„Im bardziej pogrążaliśmy się w chorobie, tym bardziej fatalne skutki picia brały górę nad chwilową ulgą i przyjemnością.”

25.01.2015 r.

„Zwykliśmy uzależniać od picia wiele życiowych spraw, a kłopotom i trudnościom usiłowaliśmy zaradzić za pomocą alkoholu.”

24.01.2015 r.

„Ci alkoholicy, którzy żyją w ślepym zaułku, nie potrafią zdobyć się na szczerość wobec siebie i innych.”

23.01.2015 r.

„Alkoholicy to ludzie, których nałóg zapędza w ślepy zaułek życia.”

22.01.2015 r.

„Jeśli chcesz wytrwać w trzeźwości, musisz pracować nad swym umysłem i zmieniać swój sposób myślenia.”

21.01.2015 r.

„Musimy uczyć się myśleć uczciwie i prostolinijnie – zmienić nasze chore myślenie na myślenie trzeźwe.”

20.01.2015 r.

„My, członkowie Wspólnoty AA, mamy już za sobą kłamstwa, kace, wyrzuty sumienia i bezmyślne trwonienie pieniędzy.”

19.01.2015 r.

„Na fundamencie trzeźwości możemy budować nowe życie – oparte na uczciwości, bezinteresowności, wierze w Boga i miłości do ludzi.”

18.01.2015 r.

„Nowego życia nie da się zbudować z dnia na dzień – winniśmy pracować nad Programem powoli, partiami.”

17.01.2015 r.

„Budowa nowego życia wymaga tyle samo wysiłku i zapału, ile wymagało niegdyś picie.”

16.01.2015 r.

„Program AA to raczej droga budowania nowego życia, a nie li tylko sposób na uwolnienie się od alkoholu.”

15.01.2015 r.

„Program AA jest drogą – musimy nad nim pracować i przyjąć wynikający z niego styl życia, jeżeli chcemy wytrwać w trzeźwości.”

14.01.2015 r.

„Gdy po raz pierwszy zetknęliśmy się z AA, trzeźwe życie wydawało nam się czymś dziwacznym i absurdalnym.”

13.01.2015 r.

„Gdy piliśmy, wiedliśmy życie przeciwne naturze – tak pod względem fizycznym, jaki psychicznym.”

12.01.2015 r.

„Wierzę, że podczas mojej wędrówki przez nowe życie dotrze do mnie wiele cennych prawd.”

11.01.2015 r.

„Większość z nas, kiedy piła, nie myślała o niesieniu pomocy innym.”

10.01.2015 r.

„Większość z nas, kiedy piła, pełna była pychy i egoizmu.”

09.01.2015 r.

„Gdy piliśmy, nie wierzyliśmy praktycznie w nic poza alkoholem.”

08.01.2015 r.

„Wiem, ze to właśnie picie było powodem moich największych kłopotów, albo też przyczyniało się do ich zwielokrotnienia.”

07.01.2015 r.

„Gdy ogarnie mnie pokusa żeby się napić – co się czasem zdarza – powiem sobie tak: „Całe moje życie zależy od tego, czy wypiję pierwszy kieliszek. Nic na świecie nie zmusi mnie do uczynienia tego”.”

06.01.2015 r.

„Zachowanie abstynencji w połączeniu z trzeźwieniem, to najważniejsza rzecz w moim życiu.”

05.01.2015 r.

„Nauczę się odprężać i wypoczywać.”

04.01.2015 r.

„Postaram się nie planować na zapas i zbytnio nie wybiegać myślą w przód: wiem, że krok po kroku odkrywać będę to, co jest mi pisane.”

03.01.2015 r.

„Wkroczę na drogę rozwoju.”

02.01.2015 r.

„Jesteś w stanie podołać ciężarowi tylko najbliższych dwudziestu czterech godzin.”

01.01.2015 r.

„W nowym roku zamierzam żyć tylko jednym dniem – dniem dzisiejszym.”

Dodaj komentarz