Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Stowarzyszenia ” Odnowa” informuje że w dniu 13 07 2019 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia. Uchwała 8 z dnia 11 05 2019 roku Zarządu Stowarzyszenia Krzewienia Trzeżwości w Rodzinie. Klub Abstynenta ” Odnowa” w Wałbrzychu w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków. Zarząd Stowarzyszenia ”Odnowa” działając na podstawie statutu paragrafu 20 punkt 5 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 13 07 2019 roku o godz.10.00 z następującym porządkiem obrad 1) Rozpoczęcie obrad. 2)Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania ważnych uchwał. 3) Wybór przewodniczącego i sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4)Powołanie komisji Skrutacyjnej. 5) Podjęcie uchwały w sprawie ewentualnego przeniesienia Siedziby Stowarzyszenia do Świebodzic. 6)Podniesienie wysokości stawki składki miesięcznej członka Stowarzyszenia. Dodatkowe informacje na temat Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia można uzyskać pod numerem tel. 793 384 285. . UWAGA W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w drugim terminie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ”Odnowa” w dniu 13 07 2019 roku o godz 10.30 , Zarząd Stowarzyszenia ” Odnowa”

Dodaj komentarz