Nadzwyczajne Zgromadzenie

Zarząd Stowarzyszenia”Odnowa”informuje że w dniu 8.12.2018 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia. Uchwal nr 13 z dnia 13-10-2018 roku Zarządu Stowarzyszenia Krzewienia Trzeżwości w Rodzinie.Klub Abstynenta „Odnowa”w Wałbrzychu w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków. Zarząd Stowarzyszenia „Odnowa” działając na podstawie statutu paragrafu 20 punkt 5 zwołuje Nadzwyczajne Walne  Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w  dniu 8-12-2018 roku o godz 10,00 z następującym  porządkiem obrad 1) Otwarcie obrad                                              2) Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  do podejmowania ważnych uchwał .                                                3) Wybór przewodniczącego i sekretarza Nadzwyczajnego Walnego  Zgromadzenia  4)Powołanie Komisji Skrutacyjnej                                5) Podjęcie uchwały w spawie nadania Bolkowi statusu Honorowego Członka  Stowarzyszenia                                                                6) Podjęcie uchwały w sprawie propozycji zmian w statucie Stowarzyszenia    7)Podjęcie uchwały w sprawie ewentualnego przeniesienia Siedziby Stowarzyszenia do Świebodzic przy ul.Parkowej 4                              8) Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.                                     Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się się w Klubie Abstynenta „Odnowa” przy ul Parkowej 4 w Świebodzicach.                                                       Dodatkowe informacje na temat Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia można uzyskać pod numerem tel.793 384 285.                                                                                    UWAGA                                                                                              w przypadku braku quorum w pierwszym terminie , Zarząd Stowarzyszenia zwołuje w dr€gim terminie Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Odnowa” w dniu 8-12-2018 roku o 10,30.                                                                                                 Zarząd Stowarzyszenia „Odnowa”

Dodaj komentarz