Świebodzice

Klub Abstynenta w Świebodzicach

Centrum Rehabilitacji Społecznej

ul. Parkowa 4, III piętro

czynne od poniedziałku do piątku od 16:00 do 19:30

oraz w wybrane soboty po wcześniejszym powiadomieniu

e-mail: klub_odnowa@wp.pl

skype: klub.odnowa

telefon:  793 384 285

Gospodarz Klubu: Roman Antonowicz

Na czym polega działalność Klubu:

Promowanie trzeźwego stylu życia z elementami profilaktyki i terapii rodzin z problemem alkoholowym.

Organizowanie życia towarzyskiego członków Klubu oraz ich rodzin w obyczajowości, zwyczajach i tradycjach bez alkoholu.

Integracja środowiska abstynenckiego ze społecznością lokalną.

Pogłębianie wiedzy o chorobie alkoholowej i działanie na rzecz rozwoju osobistego.

Wyjazdy na imprezy trzeźwościowe m.in. pielgrzymki, rekolekcje.

Prowadzenie warsztatów, grup wsparcia dla członków Klubu i ich rodzin.

Organizacja grupy AA.

Organizowanie imprez turystycznych (rajdy, wycieczki krajoznawcze) i imprez kulturalno-oświatowych (festyny, zabawy, Andrzejki itp.), jako uzupełniających form terapii i rehabilitacji w chorobie alkoholowej.

Prowadzenie działalności informacyjnej służącej promocji zdrowego, trzeźwego życia.

Współdziałanie z instytucjami samorządowymi w zakresie realizacji celów statutowych.

Współdziałanie z innymi Klubami Abstynenta oraz świetlicami środowiskowymi.

Dodaj komentarz