Wałbrzych

W grudniu 2011 roku przy udziale Prezydenta Miasta Wałbrzycha, Romana Szełemeja oraz pracowników Urzędu Miasta z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Wydziału Inwestycji i Wydziału Infrastruktury oraz członków Zarządu Stowarzyszenia przeprowadzono oględziny w budynku na ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu. W trakcie oględzin, po zapoznaniu się z koncepcją utworzenia Centrum Krzewienia Trzeźwości, Pan Prezydent wydał pozytywną opinię na temat utworzenia CKT i w jego ramach m.in. Klubu Abstynenta.

W ramach CENTRUM KRZEWIENIA TRZEŹWOŚCI mają działać:

1. KLUB ABSTYNENTA „ODNOWA”.

2. PORADNIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH.

3. PORADNIA DLA UZALEŻNIONEJ MŁODZIEŻY.

4. MŁODZIEŻOWA AKADEMIA TRZEŹWOŚCI.

5. AKADEMIA DLA RODZICÓW.

6. PORADNIA INTERNETOWA.

7. TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ.

8. GRUPY SAMOPOMOCOWE ( WSPÓLNOTY: AA, AL-ANON, DDA, AL-ATIN).

9. KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.

Klub Abstynenta „ODNOWA”

Klub Abstynenta zamierza realizować swoje cele statutowe propagując życie w trzeźwości wśród osób uzależnionych i ich rodzin oraz pozostałych mieszkańców Wałbrzycha.

Dodaj komentarz