O nas

Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę, poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. To tradycja, to dom, do którego się wraca z sukcesami i kłopotami. Dlatego właśnie nasze Stowarzyszenie wspiera rodziny dotknięte problemem alkoholowym w odbudowaniu i tworzeniu prawidłowych relacji rodzinnych, we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków, w kształtowaniu wartości i norm związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży.

Jesteśmy niezależną, niedochodową, prorodzinną organizacją pozarządową, działającą od 29 lutego 2000 roku. Nasze działania skupiają się głównie na rodzinie i promowaniu aktywnych form trzeźwego wypoczynku i rekreacji oraz na profilaktyce uzależnień.

Zadania jakie realizujemy, opieramy na działaniach profilaktycznych I, II i III stopnia, skierowanych do lokalnej społeczności. Zapewnia to zwiększenie i uzupełnienie brakujących elementów w powyższym zakresie oraz umożliwia rozwój kontaktów i integrację z innymi organizacjami. Trzystopniowy zakres działań profilaktycznych umożliwia nam dotarcie do bardzo szerokiej grupy ludzi, obejmując swoim działaniem :

1. Ludzi wychodzących z uzależnień, stanowiąc znakomite uzupełnienie działań podejmowanych przez profesjonalistów prowadzących leczenie odwykowe.

2. Ludzi przebywających w środowisku zagrożonym powstaniem uzależnienia.

3. Społeczność lokalną.

Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich i darowizn a działania realizuje dzięki dotacjom otrzymywanym w ramach ogłaszanych przez Gminę Wałbrzych i Gminę Świebodzice konkursów ofert na realizację Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Składane przez nas oferty stanowią znakomite uzupełnienie profesjonalnych działań, podejmowanych przez specjalistów na rzecz rehabilitacji osób uzależnionych i ich rodzin. Zabiegamy także o środki u sponsorów prywatnych. Liczymy na to, że ich hojność wesprze nasze inicjatywy.

W trakcie naszej dotychczasowej działalności współpracowaliśmy z powodzeniem z takimi instytucjami jak:
Urząd Miejski w Wałbrzychu,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach,
Wałbrzyski Ośrodek Kultury,
Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze,
Policja,
Straż Miejska,
Zawodowa Straż Pożarna.

Współpracujemy z wieloma Klubami Abstynenta. Najbardziej cenimy sobie przyjacielskie stosunki, jakie nawiązaliśmy ze Stowarzyszeniem Klubu Abstynenta „Nowe Życie” w Szczawnie Zdroju. Oprócz zacieśniania więzi z organizacjami o takim samym profilu działania, podejmowaliśmy również liczne inicjatywy z innymi organizacjami działającymi na terenie Wałbrzycha i okolic, w tym działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i pokrzywdzonych.

Dodaj komentarz