Historia

Inicjatorami i pomysłodawcami utworzenia w Wałbrzychu stowarzyszenia o profilu trzeźwościowym były dwa małżeństwa – Wiesława i Andrzej Majewscy oraz Arletta i Wiesław Zalasowie. Ponieważ choroba alkoholowa doświadcza całe rodziny i osoby żyjące w najbliższym otoczeniu osoby uzależnionej, założyciele przyjęli za cel, aby stowarzyszenie miało charakter prorodzinny. Tak, żeby mogło objąć swym działaniem całe rodziny, tam gdzie problem uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia już zaistniał.

W listopadzie 1999 roku powstała grupa założycielska, którą tworzyło 18 osób:

1. Ficek Bogdan. 10. Nowak Bolesław.

2. Filip Andrzej. 11. Owczynnikow Krzysztof.

3. Filip Jolanta. 12. Pluta Tomasz.

4. Florek Zbigniew. 13. Szczerbo-Majewska Wiesława.

5. Gryga Jerzy. 14. Trawczyński Zbigniew.

6. Imiołek Anna. 15. Wartak Iwona.

7. Komada Mariola. 16. Zalas Arletta.

8. Majewski Andrzej. 17. Zalas Wiesław.

9. Nadzieja Leszek. 18. Ziegler Bernhard.

Osoby te współtworzyły środowisko trzeźwościowe w Wałbrzychu lub wywodziły się z innych organizacji pozarządowych, działających na rzecz społeczności lokalnej Wałbrzycha. Pierwsze spotkanie członków założycieli odbyło się w listopadzie 1999 roku, w salce parafii im. Maksymiliana Maria Kolbego, przy ul. B. Krzywoustego 53A w Wałbrzychu ( dzielnica Gaj ). Od grudnia 1999 roku do końca stycznia 2000 roku, grupa założycielska opracowała statut stowarzyszenia i wybrała jego nazwę: Stowarzyszenie Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie – Klub Abstynenta „Odnowa” w Wałbrzychu. Po skompletowaniu niezbędnych dokumentów, złożono wniosek o rejestrację Stowarzyszenia w Sądzie Okręgowym w Świdnicy. Dwudziestego dziewiątego lutego 2000 roku, na mocy wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność. W dniu 25 marca odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia . Wybrano władze Stowarzyszenia oraz podjęto pierwsze decyzje dotyczące działalności w 2000 roku.

Skład pierwszego zarządu przedstawiał się następująco:

1. Prezes – Andrzej Majewski.

2. Wiceprezes – Wiesław Zalas.

3. Wiceprezes – Zbigniew Florek.

4. Sekretarz – Wiesława Szczerbo-Majewska.

5. Skarbnik – Jolanta Filip.

Stowarzyszenie nie posiada własnej siedziby. Stanowi to znaczne utrudnienie w wypełnianiu zadań statutowych. Dotychczas korzystaliśmy z gościnności Rady Wspólnoty Samorządowej Dzielnicy Śródmieście, gdzie spotykaliśmy się do końca 2002 r., oraz RWS Dzielnicy Biały Kamień, w której to zbieraliśmy się na spotkaniach do końca 2004 r. Od stycznia 2005 r., do września 2009 roku nasze biuro mieściło się w siedzibie Fundacji „Merkury” (RCWIP) przy ul. Beethovena 10 w Wałbrzychu. Dzięki gościnności Fundacji , mieliśmy doskonałe warunki do spotkań i pracy nad tworzeniem i realizacją naszego naszego programu działania. Aktualnie, do czasu zakończenia remontu pomieszczeń w kamienicy przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu, spotykamy się w Klubie Abstynenta w Świebodzicach.

W 2003 roku nasze Stowarzyszenie, wraz z kilkoma innymi organizacjami i klubami abstynenta, utworzyło federację organizacji działających na polu profilaktyki uzależnień o nazwie Dolnośląska Federacja Profilaktyki Uzależnień „Ślęża” z siedzibą we Wrocławiu.

Dodaj komentarz