Desiderata

DESIDERATA

Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu

– pamiętaj jaki pokój może być w ciszy.
Tak dalece jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie,

bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi.
Prawdę swą głoś spokojnie i jasno,

słuchaj też tego, co mówią inni,

nawet głupcy i ignoranci,

oni też mają swą opowieść.
Jeśli porównujesz się z innymi możesz stać się

próżny i zgorzkniały,

albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie.
Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami jak i planami.
Wykonuj z sercem swą pracę,

jakakolwiek by była skromna.

Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu.

Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach

  • świat bowiem pełen jest oszustwa.

Lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty,

wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów

i wszędzie życie pełne jest heroizmu.
Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć:

nie bądź cyniczny wobec miłości,

albowiem w obliczu wszelkiej oschłości

i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa.
Przyjmuj pogodnie to, co lata niosą,

bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości.
Rozwijaj siłę ducha by w nagłym nieszczęściu

mogła być tarczą dla ciebie.
Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż gwiazdy

i drzewa masz prawo być tutaj

i czy to jest dla ciebie jasne czy nie,

nie wątp, że wszechświat jest taki jaki być powinien.
Tak więc bądź w pokoju z Bogiem cokolwiek myślisz

o jego istnieniu i czymkolwiek się zajmujesz

i jakiekolwiek są twe pragnienia: w zgiełku ulicznym,

zamęcie życia zachowaj pokój ze swą duszą.
Z całym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami

ciągle jeszcze ten świat jest piękny.
Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy.

tekst napisany przez Max’a Ehrmann’a w 1927 roku