Modlitwa o pogodę ducha

Boże, użycz mi pogody ducha,

abym godził się z tym,

czego nie mogę zmienić.

Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić.

I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

Pozwól mi co dzień żyć tylko jednym dniem;

I czerpać radość z chwili, która trwa;

I w trudnych doświadczeniach losu ujrzeć

Drogę wiodącą do spokoju; i przyjąć

– jak Ty to uczyniłeś –

Ten grzeszny świat takim,

Jakim on naprawdę jest, a nie

Jakim ja chciałbym go widzieć; i ufać,

Że jeśli posłusznie poddam się Twojej woli,

To wszystko będzie jak należy.

Tak, bym w tym życiu osiągnął umiarkowane

szczęście, a w życiu przyszłym,

u Twego boku, na wieki posiadł

szczęśliwość niepomierną.

Reinhold Niebuhr (1892-1971)