PSYCHOTERAPIA W UJĘCIU GESTALT

KLUB ABSTYNENTA OFERUJE:

PSYCHOTERAPIA W UJĘCIU GESTALT

Wolność polega na tym, aby śmiało rozpatrywać każdą sytuację w jaką wpakuje nas życie
i brać na siebie wszelką wynikłą stąd odpowiedzialność.

(Jean-Paul Sartre)

Czym jest terapia Gestalt?

Terapia Gestalt polega na relacji między klientem a terapeutą, opartej na zaufaniu
i zaangażowaniu, z pełnym szacunkiem, uwagą, otwartością i akceptacją, która da klientowi poczucie bezpieczeństwa i wsparcie. Ma ona na celu poszerzanie świadomości   klienta wraz
z jego wszystkimi potrzebami, uczuciami, myślami, sprzecznościami i konfliktami. Świadomość siebie pozwoli mu na korzystanie ze wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych zasobów. Dzięki czemu klient będzie się rozwijać, brać odpowiedzialność za swoje życie
i rozwiązywać własne problemy w najlepszy dla siebie sposób.

 

Dla kogo jest przeznaczona?

Przeznaczona jest dla osób cierpiących (stany depresyjne, lęki, fobie, zaburzenia psychosomatyczne, problemy emocjonalne), znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (rozwód, kryzys w związku, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy), pragnących uporządkować własne życie, poznawać i rozumieć siebie, budować zaufanie do siebie i innych ludzi, wzmacniać poczucie własnej wartości, nawiązywać dobre relacje z innym, odkrywać własny potencjał i możliwości oraz znaleźć sens i cel życia.

Terapia Gestalt przeznaczona jest zarówno dla osób chorych jak i tych, którzy chcą się rozwijać, dążąc do lepszego poznania siebie, a tym samym lepszego radzenia sobie
z trudnościami życia codziennego.

 

Jak przebiega terapia?

Czas trwania terapii jest uzależniony od problemu i może obejmować okres od kilku miesięcy do kilku lat. Sesje trwają 50 min. i odbywają się raz w tygodniu.

 

W trakcie spotkania klient koncentruje się na bieżącym problemie, doświadczając go
„TU I TERAZ”. Terapeuta podczas rozmowy z klientem dowiaduje się, jakie ma on oczekiwania i wspólnie ustalają czym będą się zajmować w dalszej kolejności.

 

W celu umówienia wizyty zadzwoń do nas pod nr 793 384 285

w godz. od 16:00 – 19:30 i ustal dogodny dla siebie termin pierwszego spotkania.

 

mgr Dorota Filipek psychoterapeuta w trakcie szkolenia – Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie; pedagog – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu; od roku 2005 doradca zawodu, od roku 2012 absolwentka Szkoły Trenerów „Sieć” rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne przygotowującej do prowadzenia warsztatów i treningów psychologicznych; w roku 2014 zdobyła kwalifikacje
w zakresie pomocy i interwencji psychologicznej w ramach ukończonego Programu Pomocy Psychologicznej w ujęciu GESTALT.

Uczestniczka wielu szkoleń edukacyjno-rozwojowych, psychologicznych, programu zajęć wychowawczo-profilaktycznego w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz szkoleń
z zakresu doradztwa zawodowego.

 

Na co dzień pracuje w gimnazjum. Prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych dla młodzieży oraz szkolenia psychoedukacyjne dla rodziców. Była wolontariuszką w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w charakterze doradcy zawodu i pomocy psychologicznej
w ujęciu Gestalt. Swoją praktykę psychoterapeutyczną prowadzi w Pracowni Psychostymulacji i Rozwoju NOVUM w Świebodzicach oraz jako wolontariuszka w Klubie Abstynenta w Świebodzicach.

 ZAPRASZAMY

 GESTALT

 

 

 

 

Dodaj komentarz