Prosimy o przekazanie 1% podatku

1 procBEZCENNY 1 PROCENT
Za pieniądze otrzymane z 1 procenta Waszego podatku wspieramy działania służące krzewieniu trzeźwości w rodzinie. Nawiązujemy pierwszy kontakt z chorymi osobami. Pomagamy zatrzymać błędne koło picia alkoholu. Wskazujemy miejsca gdzie można uzyskać profesjonalną pomoc. Dbamy o współuzależnionych, Mówimy o drogach do zmiany jakości swego życia. Organizujemy warsztaty, uczestniczymy w zlotach trzeźwościowych. Prowadzimy Klub Abstynenta – bezpieczne miejsce gdzie można spędzić czas bez alkoholu.
Uczymy radosnego, wolnego od lęku, życia bez alkoholu.

JAK TO ZROBIĆ?

numer KRS Stowarzyszenia „Odnowa” – 0000091622

1% podatku dla OPP

Kwota wynikająca z 1% podatku może być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego. Podatnik samodzielnie wybiera, na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego. Przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki – rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

Jak przekazać 1% podatku

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku.

W pola te wpisać należy:

• numer KRS naszego Stowarzyszenia – 0000091622 w PIT 37 pole 137

• przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%, w PIT 37 pole 138

Prosimy o prawidłowe wpisanie numeru KRS. Błąd w numerze KRS stowarzyszenia, spowoduje, że pieniądze nie będą przekazane na rzecz naszej organizacji.

 

Dodaj komentarz