UWAGA !!! Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Wałbrzych, 22.07.2016 r.

UCHWAŁA nr 1

z dnia 22 lipca 2016 r.

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA TRZEŹWOŚCI W RODZINIE,

KLUB ABSTYNENTA „ODNOWA” W WAŁBRZYCHU

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

Zarząd Stowarzyszenia Krzewienia Trzeźwości w Rodzinie, Klub Abstynenta „ODNOWA” w Wałbrzychu działając na podstawie paragrafu 20 punkt 4 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu 13 sierpnia 2016 roku o godz. 11:00 z następującym porządkiem obrad :

  1. Otwarcie obrad.

  2. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania ważnych uchwał.

  3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  4. Wybór Komisji Skrutacyjno -Wyborczej.

  5. Wybory Prezesa Zarządu.

  6. Wybory Członków Zarządu.

  7. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zebranie odbędzie się w Świebodzicach

przy ul. Parkowej 4

(siedziba Klubu Abstynenta)

Dodatkowe informacje na temat Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

można uzyskać pod numerem telefonu : 793 384 285

Uwaga:

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

Zarząd zwołuje drugie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Odnowa” w dniu 13 sierpnia 2016 roku, o godz. 11:30.

Dodaj komentarz