Warsztaty Tradycji i Koncepcji – Krzeszów 2015

Warsztaty Tradycji i Koncepcji

INTERGRUPA AA „WAŁBRZYSKA”

Zapraszamy wszystkich chętnych na warsztaty Tradycji i Koncepcji

Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

WARSZTATY nt. TRADYCJE I – IV

KONCEPCJE I – VI

20-22 LISTOPADA 2015 r. – KRZESZÓW

dom sióstr Benedyktynek

Krzeszów

Wspólne dobro jest najważniejsze, bez niego nie da się uzyskać dobra indywidualnego. Tęsknota za władzą, dominacją, uznaniem, pieniędzmi wciąż jest dla nas zagrożeniem. Jedyną siłą obronną przeciw nim jest prawdziwe braterstwo, harmonia i miłość wzmocnione właściwą praktyka.

PIĄTEK

godz. 16.00 zakwaterowanie

godz. 18.00 spotkanie organizacyjne i omówienie programu warsztatów

godz. 18.30 kolacja

godz. 19.30 Tradycja I i II

SOBOTA

godz. 8.00 śniadanie

godz. 9.00 Tradycje III i IV

godz. 11.30 temat: „Koncepcje – dlaczego są takie ważne?”

godz. 13.30 obiad

godz. 15.00 Koncepcje I i II

godz. 17.00 temat: wynikający od uczestników warsztatów

godz. 18.00 kolacja

godz. 19.30 Koncepcje III i IV

NIEDZIELA

godz. 8.45 śniadanie

godz. 9.30 temat: „PRACA ZE SPONSOREM – POZNAWANIE TRADYCJI”

spikerem będzie Andrzej z Poznania

godz. 11.00 podsumowanie warsztatów

godz. 13.00 Obiad

Koszt zakwaterowania 120 zł.+15 zł koszt organizacyjny.

Kawa, herbata, cukier we własnym zakresie.

Proszę ze sobą zabrać 12/12

Gość zaproszony do przybliżenia nam ważności Koncepcji AA jest Andrzej z Poznania.

Serdecznie zapraszamy.

Informacji udziela Krzysztof W. nr tel. 603-865-963

Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń

I TRADYCJA

Wspólne dobro jest najważniejsze, bez niego nie da się uzyskać dobra indywidualnego. Tęsknota za władzą , dominacją, uznaniem, pieniędzmi wciąż jest dla nas zagrożeniem. Jedyną siłą obronną przeciw nim jest prawdziwe braterstwo, harmonia i miłość wzmocnione właściwą praktyka.

PYTANIA POMOCNICZE

– co może zagrozić wspólnocie AA ? czym jest nasze wspólne dobro?

– jedność a jednomyślność, co to dla mnie oznacza?

– jak stosować 1 Tradycję w życiu codziennym?

II TRADYCJA

Tradycja zrodzona w bólach mówi o tym ,że sumienie grupy AA musi być jedyna i ostateczną wyrocznią w naszych sprawach. Nie ma w naszej wspólnocie osób które są autorytetami dla innych. Pełnione są tylko służby które maja za zadanie służyć innym , a nie rozkazywać czy kierować ich postępowaniem. W AA nie ma zawodowych terapeutów. Jedynie Bóg (jakkolwiek go rozumiemy) jedyny autorytet w naszej wspólnocie przemawia przez sumienie grupy.

PYTANIA POMOCNICZE

– służba czy rządzenie?

– autorytet we wspólnocie

– sumienie grupy /co to takiego? kto je tworzy?/

– czy jestem odpowiedzialny za wspólnotę?

III TRADYCJA

Tradycja ta określa nam kto może uczestniczyć w mitingach AA. Jesteś uczestnikiem AA, jeśli sam tak mówisz. Niezależnie od tego co zrobiłeś, albo co jeszcze zrobisz, jesteś uczestnikiem AA dopóki ty tak twierdzisz.

PYTANIA POMOCNICZE

– zasady mitingu nie przewidują zadawania pytań, czy rzeczywiście tak jest na mojej grupie?

– przynależność to nie akt przyjęcia – ja sam decyduję o przynależności a nie ten kto przyjmuje

– czy mam świadomość, że jako członek AA jestem odpowiedzialny za to, by usuwać zewnętrzne przeszkody tym, którzy pragną przestać pić? /więźniowie, pacjenci ośrodków leczniczych/

IV TRADYCJA

Każda grupa jest niezależna, i to ona decyduje o tym jak będzie działać .Tradycja ta zapewnia grupową niezależność (prawo do popełniania błędów). Dlatego w naszej wspólnocie nie ma rządów, a jedynie Służby które sugerują grupą w jaki sposób, najlepszy dla zachowania jedności Wspólnoty AA, można działać nie narażając AA jako całości.

PYTANIA POMOCNICZE

– co to znaczy niezależność grupy AA – autonomia?

– niezależność – samowola czy odpowiedzialność?

– czy moja grupa zawsze bierze pod uwagę dobro całej wspólnoty?

KONCEPCJA I

Koncepcja I [DLA SŁUŻB AA W POLSCE] Najwyższe uprawnienia dla służb AA a Polsce

powinny zawsze mieć oparcie w sumieniu zbiorowym całej naszej Wspólnoty, wobec

której służby ponoszą ostateczna odpowiedzialność.

PYTANIA POMOCNICZE

1. Co we wspólnocie AA jest ważniejsze – Grupa AA czy Służba Krajowa AA ?

2. Dlaczego Grupa AA powinna dobrze znać Tradycje AA i Koncepcje AA ?

3. Kto w Grupie AA jest ważniejszy- mandatariusz, rzecznik czy członek Grupy bez pełnionej służby?

Koncepcja II

Koncepcja II [DLA SŁUŻB AA W POLSCE] Konferencja Służby Krajowej AA w Polsce jest

niemal we wszystkich sprawach aktywnym głosem i skutecznie działającym sumieniem

naszej społeczności.

PYTANIA POMOCNICZE

1. Czy spotykam się z określaniem służby krajowej hasłem „oni” i co o tym myślę ?

2. Czy mam wpływ na to, kto służy w służbie krajowej ?

3. Czy interesuję się tym, czym zajmują się służebni wchodzący w skład Konferencji Służby Krajowej AA w Polsce ?

Koncepcja III

Koncepcja III [DLA SŁUŻB AA W POLSCE] Aby zapewnić skuteczne przewodzenie,

powinniśmy przyznać tradycyjne „Prawo do Decyzji” każdemu elementowi służby AA –

Konferencji, Radzie Powierników, Radzie Fundacji, Biuru Służby Krajowej, komisjom KSK

oraz ich personelowi i osobom zarządzającym.

PYTANIA POMOCNICZE

1. Komu w AA przysługuje „Prawo do decyzji” ?

2. Czy korzystałem z „Prawa do decyzji” ?

3. Czy mam zaufanie do wybranych przez moją Grupę służebnych ?

PRAWO DO UCZESTNICTWA

Koncepcja IV

Koncepcja IV [DLA SŁUŻB AA W POLSCE] Wszystkie poziomy służby AA powinny mieć

przyznane tradycyjne „Prawo do Uczestnictwa”, pozwalające na głosowanie

proporcjonalne do ponoszonej odpowiedzialności.

PYTANIA POMOCNICZE

1. Czy na mojej Grupie przed głosowaniem określana jest liczba osób uprawnionych do głosowania?

2. Kiedy w przypadku inwentury Grupy liczba osób upoważnionych do dyskusji równa jest liczbie osób uprawnionych do głosowania?

3. Dla kogo, przyjęta przez głosowanie decyzja Grupy AA, jest sugestią a dla kogo obowiązkiem?

Dodaj komentarz