Warsztaty Zapobiegania Nawrotom Choroby

STOWARZYSZENIE „ODNOWA”

W WAŁBRZYCHU

ZAPRASZA TRZEŹWIEJĄCYCH

ALKOHOLIKÓW NA

WARSZTATY

ZAPOBIEGANIA

NAWROTOM

CHOROBY ALKOHOLOWEJaaa

ProwadzącyRyszard Żyła, certyfikowany instruktor terapii uzależnień z Zakładu

Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze.

MiejsceKlub Abstynenta „Odnowa”,

ul. Parkowa 4 w Świebodzicach

( budynek Centrum Rehabilitacji Społecznej ).

Czas8 kolejnych sobót, każdorazowo 5 godzin zajęć od godz. 9.oo do 14.oo.

Harmonogram zajęć:

I sesja –

10. 05. 17.05. 24.05. 31.05.

(uwaga zmiana terminu !!! zamiast 24.05. warsztat odbędzie się 23.05. o godz. 16:00)

07.06. 14.06. 21.06. 28.06.

(uwaga zmiana terminu !!! zamiast 21.06. warsztat odbędzie się 27.06. o godz. 15:00)

II sesja –

04.10. 11.10. 18.10. 25.10.

08.11. 15.11. 22.11. 29.11.

Z A P R A S Z A M Y ! ! !

Dodaj komentarz