Czym jest Wspólnota AA?

images

PREAMBUŁA AA

„Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.”

(źródło: Wielka Księga AA)

AA posiada szereg struktur, służących jedynie temu, by jak najskuteczniej realizować swój podstawowy cel: pomoc tym wszystkim, którzy cierpią z powodu własnego alkoholizmu. Ich działanie opiera się o 12 Kroków i 12 Tradycji AA – wynik doświadczenia zdobywanego podczas pierwszych lat istnienia Wspólnoty.

Wspólnota AA zajmuje się wyłącznie osobistym zdrowieniem osób, które zwróciły się do niej o pomoc w związku z ich uzależnieniem od alkoholu. AA nie bierze udziału w badaniach naukowych nt. alkoholizmu, nie udziela pomocy w służbie medycznej ani psychiatrycznej. Nie uczestniczy w żadnej formie propagandy antyalkoholowej. Poszczególni członkowie AA mogą działać na powyższych polach prywatnie, jednak nie mogą tego robić jako członkowie AA.

Dodaj komentarz