Siła Wyższa

KRÓTKIE MODLITWY

Jezus2

DO MATKI BOŻEJ ZA WSZYSTKICH ALKOHOLIKÓW

Wspomnij Królowo i Matko moja na pragnienia, które Twój Syn przeżywał na krzyżu z miłości dla nas.

Błagam o Twą pomoc dla wszystkich alkoholików;

Matko Bożej łaski, ubłagaj u Twego Syna łaskę dla nich.

Zdani na samych siebie jesteśmy bezsilni, lecz przez Twoje wstawiennictwo i za łaską Twego Syna

zwycięstwo będzie naszym udziałem.

DO ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA PATRONA TRZEŹWOŚCI

Święty Janie Chrzcicielu, Twoja wielkość i rola życiowa zostały związane z abstynencją,

praktykowałeś przez całe życie.

Jeszcze przed Twym urodzeniem, Sam Bóg zapowiedział przez anioła

Twą niezwykłą postawę wobec alkoholu.

Pomóż, byśmy w naszej Ojczyźnie doczekali czasów,

w których alkohol przestanie być symbolem

nieszczęść, zmartwień i tragedii.

Daj nam poznać jak cenna jest w oczach Bożych trzeźwość i abstynencja.

Chroń nas przed grzechem upijania się.

Strzeż przed sięganiem po kieliszek tych, którym nie wolno pić.

Bądź natchnieniem i pomocą dla wszystkich, którzy wyrzekają się

napojów alkoholowych dla dobra najbliższych i narodu.

Patronie Trzeźwości, wzbudź w sercach wielu rodaków

pragnienie życia bez alkoholu, byśmy przez ich abstynencję

osiągnęli trzeźwość całego narodu.

O TRZEŹWOŚĆ

Najlepszy Boże, Ty który stworzyłeś ludzi na obraz i podobieństwo Swoje,

spraw siłą Swej mocy i łaski, by nie niweczyli tego obrazu Twego oblicza,

które jest w nas: piciem i nadużywaniem alkoholu, namawianiem i przymuszaniem

do picia oraz tolerowaniem picia.

Daj nam, Dobry Boże, dokładnie poznać, jak cenna jest cnota trzeźwości w Twoich oczach.

Niech zniknie w całej Ojczyźnie naszej pijaństwo, a zapanuje słoneczna trzeźwość.

Serdecznie Cię prosimy o cnotę trzeźwości dla wszystkich tych, których najwięcej

kochamy i których najwięcej kochać mamy obowiązek.

A nas samych naucz, o Dobry Boże, tę cnotę szczególnie kochać,

nią promieniować i w niej wytrwać w bezustannej łączności

z Jezusem Chrystusem. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

ZA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

O Panie,

prowadź i broń Anonimowych Alkoholików.

Daj każdemu z nich pogodną i wytrwałą trzeźwość w tym życiu i szczęście wieczne po śmierci

Dodaj komentarz