Zajęcia komputerowe

Zajecia_komp_OK

Od maja br. rozpoczęliśmy w Klubie Abstynenta „Odnowa” w Świebodzicach spotkania, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu.

Wielu członków stowarzyszenia i osób ze środowiska trzeźwościowego przyznaje się do braku umiejętności obsługi komputera, smartfonu lub tabletu. Wielu korzysta w bardzo ograniczonym zakresie z możliwości tych urządzeń.

Postanowiliśmy podzielić się swoimi umiejętnościami w obsłudze tych urządzeń.

Minimum raz w miesiącu spotkamy się w Klubie i powoli będziemy uczyć tak podstawowych jak i bardziej zaawansowanych możliwości wymienionych urządzeń.

O każdym kolejnym spotkaniu będziemy informować wszystkich zainteresowanych telefonicznie lub sms-em. Ci, którzy potrafią niech obserwują stronę internetową. Tutaj znajdziecie informację o kolejnych zajęciach.

Dodaj komentarz