Drzewo Trzeźwości

Drzewo

DRZEWO TRZEŹWOŚCI

Pierwszy dzień wiosny powitaliśmy sadząc nowe drzewo w założeniu zespołu parkowo-pałacowego w Czarnym Borze.

Lipa drobnolistna, bo taka jest nazwa dendrologiczna nowego drzewa, została posadzona w dniu 21 marca 2014 r.

Na wybór miejsca posadzenia i gatunku drzewa miało wpływ zdarzenie z początku roku, kiedy to rosnąca od stuleci potężna lipa pospolita osunęła się na jedną z połaci budynku Barokowego Pałacu.

Nowe drzewo ma stać się symbolem determinacji

i wytrwania w zachowaniu trzeźwości społeczności AA

skupionej wokół Zakładu Lecznictwa Odwykowego

w Czarnym Borze.

W akcji pod nazwą: „Drzewo Trzeźwości –

Nowe drzewo dla Czarnego Boru”

zbierane są środki na sfinansowanie nasadzenia.

Wszystkich zainteresowanych przekazaniem nawet najmniejszej kwoty na ten cel zapraszamy do dokonywania wpłat na konto Fundacji Zdrowie Trzeźwość.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień

ul. Dąbrowskiego 7, 37-464 Stalowa Wola

Konto: PKO BP SA 54 1020 4926 0000 1502 0033 4482

Tytułem: „Darowizna Drzewo Trzeźwości”

04.10.2015 r. Stowarzyszenie „Odnowa” ufundowało tablicę z napisem:

„Wdzięczni za trzeźwość

Absolwenci ZLO

w Czarnym Borze

1999-2014″

Wkrótce tablica zostanie umieszczona na specjalnie sprowadzonym kamieniu.

Dodaj komentarz