Forum Absolwentów – 2015

FORUM ABSOLWENTÓW

Forum Absolwentów odbywa się w każdą

pierwszą sobotę miesiąca.

TERMINARZ NA 2015 ROK:

3 styczeń

7 luty

7 marzec

11 kwiecień

2 maj

6 czerwiec

4 lipiec

1 sierpień

5 wrzesień

3 październik

7 listopad

5 grudzień

PLAN ZAJĘĆ:

9:00 – 10:00 konsultacje indywidualne

10:00 – 10:15 spotkanie na sali kolumnowej w oficynie

10:15 – 13:00 praca w grupach

13:00 – 13:30 poczęstunek

13:30 – 14:30 spotkanie na sali kolumnowej w oficynie

14:30 – 16:00 konsultacje indywidualne

TEMATY ZAJĘĆ:

– Edukacja dla zdrowiejących alkoholików

– Spotkania w dużej grupie z terapeutami

ze społecznością leczącą się

– Spotkania w małych grupach problemowych.

– Konsultacje, psychoterapia indywidualna.

CELE:

– Budowanie sieci wsparcia

– Motywowanie do trzeźwienia

– Nauka rozwiązywania problemów

– Monitorowanie efektów terapii.

– Interwencja kryzysowa.

ADRESACI:

Osoby uzależnione od alkoholu, które ukończyły ambulatoryjny bądź stacjonarny podstawowy

program terapii uzależnień finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

REALIZATORZY:

Terapeuci zatrudnieni w Zakładzie Lecznictwa

Odwykowego dla Osób Uzależnionych od

Alkoholu w Czarnym Borze (4 -6 osób)

MIEJSCE REALIZACJI:

Zakład Lecznictwa Odwykowego

dla Osób Uzależnionych od Alkoholu

w Czarnym Borze

 

GRUDZIEŃ 2015

Uczestnicy Forum:

 osób

 mężczyzn

 kobiety

Rocznice:

 

LISTOPAD 2015

Uczestnicy Forum:

 22 osoby

 14 mężczyzn

 8 kobiet

Rocznice:

Sławek 15 lat
Mirek 12 lat
Tadek 10 lat
Ela 8 lata

PAŹDZIERNIK 2015

Uczestnicy Forum:

 osób

 mężczyzn

 kobiety

Rocznice:

WRZESIEŃ 2015

Uczestnicy Forum:

 23 osoby

 13 mężczyzn

 10 kobiety

 Rocznice:

Karol 15 lat
Robert 13 lat
Antoni 11 lat
Bogdan 4 lata
Kasia 1 rok
Iwona 1 rok
Daniel 1 rok

SIERPIEŃ 2015

Uczestnicy Forum:

 28 osób

 20 mężczyzn

 8 kobiet

Rocznice:

Kazimierz 11 lat

Piotr 7 lat

Beata 5 lat

Wiesława 2 lata.

LIPIEC 2015

Uczestnicy Forum:

osób

 mężczyzn

 kobiety

Rocznice:

CZERWIEC 2015

Uczestnicy Forum:

15 osób

 9 mężczyzn

 6 kobiet

Rocznice: nie było

MAJ 2015

Uczestnicy Forum:

16 osób

 12 mężczyzn

 6 kobiet

Rocznice:

Jarek 22 lat

Iwona 14 lat

Piotr 2 lata

Damian 1 rok

KWIECIEŃ 2015

Uczestnicy Forum:

23 osoby

 14 mężczyzn

 9 kobiet

Rocznice:

Zbyszek 18 lat

Janek 11 lat

MARZEC 2015

Uczestnicy Forum:

 21 osób

 12 mężczyzn

 9 kobiet

Rocznice:

Wiktor 13 lat

Staszek 5 lat

LUTY 2015

Uczestnicy Forum:

17 osób

10 mężczyzn

7 kobiet

Rocznice:

Bogusław 7 lat

STYCZEŃ 2015

Uczestnicy Forum:

31 osób

22 mężczyzn

9 kobiet

Rocznice:

Mariusz 3 lata

Dodaj komentarz