Forum Absolwentów – 2016

FORUM ABSOLWENTÓW

Forum Absolwentów odbywa się w każdą

pierwszą sobotę miesiąca.

TERMINARZ NA 2016 ROK:

2 styczeń

6 luty

5 marzec Uwaga!!! Nowy plan zajęć. 

2 kwiecień

7 maj

4 czerwiec

2 lipiec

6 sierpień

3 wrzesień

1 październik

5 listopad

3 grudzień

PLAN ZAJĘĆ obowiązuje od marca 2016 r.:

9:00 – 10:00 konsultacje indywidualne

10:00 – 10:15 ogólne spotkanie, powitanie, podział na grupy tematyczne

10:15 – 11:00 edukacja

11:00 – 13:00 warsztaty

13:00 – 13:30 poczęstunek

13:30 – 14:00 uroczystości rocznicowe (przemówienia, nagrody, dyplomy)

14:00 – 15:00 konsultacje indywidualne

CELE:

– Budowanie sieci wsparcia

– Motywowanie do trzeźwienia

– Nauka rozwiązywania problemów

– Monitorowanie efektów terapii.

– Interwencja kryzysowa.

ADRESACI:

Osoby uzależnione od alkoholu, które ukończyły ambulatoryjny bądź stacjonarny podstawowy

program terapii uzależnień finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

REALIZATORZY:

Terapeuci zatrudnieni w Zakładzie Lecznictwa

Odwykowego dla Osób Uzależnionych od

Alkoholu w Czarnym Borze (4 -6 osób)

MIEJSCE REALIZACJI:

Zakład Lecznictwa Odwykowego

dla Osób Uzależnionych od Alkoholu

w Czarnym Borze

 

GRUDZIEŃ 2016

Uczestnicy Forum:

 osób

 mężczyzn

 kobiety

Rocznice:

 

LISTOPAD 2016

Uczestnicy Forum:

 osób

 mężczyzn

 kobiety

Rocznice:

 PAŹDZIERNIK 2016

Uczestnicy Forum:

  35 osób

 26 mężczyzn

 9 kobiet

Rocznice:

Marysia – 13 lat

Danusia – 12 lat

Antoni – 12 lat

Bogusław – 5 lat

Wiesław – 1 rok

WRZESIEŃ 2016

Uczestnicy Forum:

38 osób

29 mężczyzn

9 kobiet

Rocznice:

Zbyszek – 17 lat

Wiesiek – 17 lat

Darek – 14 lat

Robert – 14 lat

Bogdan – 5 lat

SIERPIEŃ 2016

Uczestnicy Forum:

 25 osób

 21 mężczyzn

 4 kobiety

Rocznice:

Mirek – 13 lat
Wiesia – 3 lata
Łukasz – 1 rok
Robert – 1 rok

LIPIEC 2016

Uczestnicy Forum:

20 osób

 14 mężczyzn

 8 kobiet

Rocznice:

Krzysztof – 13 lat
Piotr – 8 lat
Beata – 6 lat
Henia – 5 lat

CZERWIEC 2016

Uczestnicy Forum:

14 osób

 12 mężczyzn

 2 kobiety

Rocznice:

 Zbigniew – 19 lat

MAJ 2016

Uczestnicy Forum:

 21 osób

 13 mężczyzn

 8 kobiet

Rocznice:

Iwona – 15 lat

Piotr – 2 lata

 

KWIECIEŃ 2016

Uczestnicy Forum:

 34 osoby

 18 mężczyzn

 16 kobiet

Rocznice:

 Jarek 23 lata
Henia 12 lat
Janek 12 lat
Jędrzej 1 rok

MARZEC 2016

Uczestnicy Forum:

 16 osób

 12 mężczyzn

 4 kobiety

Rocznice:

Bogusław – 8 lat

 

LUTY 2016

Uczestnicy Forum:

 24 osoby

 19 mężczyzn

 5 kobiety

Rocznice:

Anna – 8 lat

Jan – 8 lat

Kazimierz – 8 lat

Andrzej – 7 lat

Marek – 2 lata

Piotr – 1 rok

 

STYCZEŃ 2016

Uczestnicy Forum:

 30 osób

 22 mężczyzn

 8 kobiety

Rocznice:

Mariusz – 4 lata

 

Dodaj komentarz