Forum Absolwentów – 2014

FORUM ABSOLWENTÓW

Forum Absolwentów odbywa się w każdą

pierwszą sobotę miesiąca.

 

PLAN ZAJĘĆ:

9:00 – 10:00 konsultacje indywidualne

10:00 – 10:15 spotkanie na sali kolumnowej w oficynie

10:15 – 13:00 praca w grupach

13:00 – 13:30 poczęstunek

13:30 – 14:30 spotkanie na sali kolumnowej w oficynie

14:30 – 16:00 konsultacje indywidualne

TEMATY ZAJĘĆ:

– Edukacja dla zdrowiejących alkoholików

– Spotkania w dużej grupie z terapeutami

ze społecznością leczącą się

– Spotkania w małych grupach problemowych.

– Konsultacje, psychoterapia indywidualna.

CELE:

– Budowanie sieci wsparcia

– Motywowanie do trzeźwienia

– Nauka rozwiązywania problemów

– Monitorowanie efektów terapii.

– Interwencja kryzysowa.

ADRESACI:

Osoby uzależnione od alkoholu, które ukończyły ambulatoryjny bądź stacjonarny podstawowy

program terapii uzależnień finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

REALIZATORZY:

Terapeuci zatrudnieni w Zakładzie Lecznictwa

Odwykowego dla Osób Uzależnionych od

Alkoholu w Czarnym Borze (4 -6 osób)

MIEJSCE REALIZACJI:

Zakład Lecznictwa Odwykowego

dla Osób Uzależnionych od Alkoholu

w Czarnym Borze

2014 – ZESTAWIENIE UCZESTNIKÓW, ROCZNICE, PODSUMOWANIE

W 2014 roku Forum Absolwentów odbyło się 12 razy.

Uczestniczyło w nich 348 osób w tym 107 kobiet.

44 osoby uroczyście obchodziły kolejne rocznice życia bez alkoholu.

Utrzymały one abstynencję łącznie przez 353 lata.

GRUDZIEŃ 2014

Uczestnicy Forum:

14 osób

12 mężczyzn

2 kobiety

Rocznice:

Sławek 10 lat

Kazik 7 lat

Janek 7 lat

Czesław 7 lat

LISTOPAD 2014

Uczestnicy Forum:

14 osób

10 mężczyzn

4 kobiety

Rocznice:

Tadeusz 9 lat

Józef 5 lat

PAŹDZIERNIK 2014

Uczestnicy Forum:

65 osób

44 mężczyzn

21 kobiet

Rocznice:

Zbyszek 15

Roman 13 lat

Darek 12 lat

Adam 10 lat

Antoni 10 lat

Danuta 10 lat

Kazimierz 10 lat

Magda 9 lat

Staszek 9 lat

Kazimierz 7 lat

Sławek 4 lata

Bogdan 3 lata

Bogdan 3 lata

Ewa 2 lata

WRZESIEŃ 2014

Uczestnicy Forum:

27 osób

17 mężczyzn

10 kobiety

Rocznice:

nie było

SIERPIEŃ 2014

Uczestnicy Forum:

29 osoby

18 mężczyzn

11 kobiety

Rocznice:

Lidka 10 lat

Beata 4 lata

Marek 4 lata

Henia 3 lata

Anna 2 lata

LIPIEC 2014

Uczestnicy Forum:

24 osoby

17 mężczyzn

7 kobiety

Rocznice:

Mirek 12 lat

Krzysiek 11 lat

Elżbieta 7 lat

Magda 3 lata

CZERWIEC 2014

Uczestnicy Forum:

20 osób

16 mężczyzn

4 kobiety

Rocznice:

nie było

MAJ 2014

Uczestnicy Forum:

30 osób

15 mężczyzn

15 kobiet

Rocznice:

Jarek 21 lat

Krzysztof 15 lat

Iwona 13 lat

Renata 10 lat

KWIECIEŃ 2014

Uczestnicy Forum:

29 osób

23 mężczyzn

6 kobiet

Rocznice:

Zbyszek 17 lat

Zbyszek 14 lat

Jan 10 lat

Janusz 8 lat

MARZEC 2014

Uczestnicy Forum:

25 osób

20 mężczyzn

5 kobiet

Rocznice:

nie było

LUTY 2014

Uczestnicy Forum:

31 osób

23 mężczyzn

8 kobiet

Rocznice:

Andrzej 4 lata

Sebastian 4 lata

Mariusz 2 lata

Ewa 1 rok

STYCZEŃ 2014

Uczestnicy Forum:

40 osób

26 mężczyzn

14 kobiet

Rocznice:

Staszek 8 lat

Roman 7 lat

Piotr 1 rok

Dodaj komentarz